AKTUALITY
Vodováha s digitálnym uhlomerom
Vodováha s digitálnym uhlomerom
POPIS PRODUKTU

Vodováha s digitálnym uhlomerom.

KÓD CENA
1.26216 33,49 EUR
Pištoľ s hadicou 7m + 2 trysky
Pištoľ s hadicou 7m + 2 trysky
POPIS PRODUKTU

Pištoľ s hadicou 7m + 2 trysky.

KÓD CENA
3.80468 49,99 EUR
Tryska Combi s nástavcom
Tryska Combi s nástavcom
POPIS PRODUKTU

Tryska Combi s nástavcom.

KÓD CENA
3.80406 37,99 EUR

Nosník stĺpa nastaviteľný s platňou
Nosník stĺpa nastaviteľný s platňou
POPIS PRODUKTU

Nosník stĺpa nastaviteľný s platňou.

KÓD CENA
1.55460 4,59 EUR
1.55461 5,39 EUR