ZÁHRADA - sejačky
Sejačka ručná P1
Sejačka ručná P1
POPIS PRODUKTU

Sejačka ručná P1.

KÓD CENA
772101 219,99 EUR
Sejačka ručná P2
Sejačka ručná P2
POPIS PRODUKTU

Sejačka ručná P2.

KÓD CENA
772102 329,99 EUR
Sejačka ručná H1
Sejačka ručná H1
POPIS PRODUKTU

Sejačka ručná H1.

KÓD CENA v TTT CENA
772111 48,99 55,99 EUR

Sejačka ručná s vibračným vysievaním H5
Sejačka ručná s vibračným vysievaním H5
POPIS PRODUKTU

Sejačka ručná s vibračným vysievaním H5.

KÓD CENA v TTT CENA
772115 56,99 64,99 EUR