História

Firma REBIOP bola založená v roku 1992 s hlavným zameraním na chov, predaj kalifornských dážďoviek a výrobu bioproduktov. Názov firmy vznikol spojením slabík zo slov recyklácia a bioprodukt.
Od roku 1994 začala firma obchodnú činnosť, ktorá sa zaoberala hlavne distribúciou meradiel a lepidiel značky CARTEL. Postupným a precíznym sledovaním požiadaviek zákazníka sa začal okruh výrobkov rozširovať o náradie pre remeselníkov a domácich majstrov. Sortiment výrobkov sa neustále rozširoval a vylepšovala sa jeho kvalita.