FESTA - gola sady, račne, kľúče
Gola sada 13ks 1/2"
Gola sada 13ks 1/2
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 13 ks, 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17210 49,49 EUR
Gola sada 17ks 1/4"
Gola sada 17ks 1/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 17 ks, 1/4", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17211 42,99 EUR
Gola sada 25ks 1/2"
Gola sada 25ks 1/2
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 25 ks, 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17212 85,99 EUR

Gola sada 59ks 1/4"
Gola sada 59ks 1/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 59 ks, 1/4" - 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17214 120,19 EUR
Gola sada 28ks 1/2"
Gola sada 28ks 1/2
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 28 ks, 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17213 106,39 EUR
Gola sada 16ks 1/4"
Gola sada 16ks 1/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 16ks, 1/4", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17215 35,19 EUR

Gola sada 32ks 1/4"
Gola sada 32ks 1/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 32 ks, 1/4", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17217 37,89 EUR
Gola sada 56ks,1/4"+1/2"
Gola sada 56ks,1/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 56 ks, 1/4" + 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17218 108,49 EUR
Gola sada 94ks 1/4"+1/2"
Gola sada 94ks 1/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 94 ks, 1/4" + 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17219 133,49 EUR

Gola sada 27ks 1/2"
Gola sada 27ks 1/2
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 27 ks, 1/2", FESTA PLAST.

KÓD CENA
1.17225 106,99 EUR
Gola sada 14ks 3/4"
Gola sada 14ks 3/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 14 ks, 3/4", FESTA PLAST.

KÓD CENA
1.17226 197,69 EUR
Gola sada 21ks 3/4"
Gola sada 21ks 3/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 21 ks, 3/4", FESTA PLAST.

KÓD CENA
1.17227 227,19 EUR