FESTA - gola sady, račne, kľúče
Gola sada 13ks 1/2"
Gola sada 13ks 1/2
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 13 ks, 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17210 51,29 EUR
Gola sada 17ks 1/4"
Gola sada 17ks 1/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 17 ks, 1/4", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17211 43,89 EUR
Gola sada 25ks 1/2"
Gola sada 25ks 1/2
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 25 ks, 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17212 87,69 EUR

Gola sada 59ks 1/4"
Gola sada 59ks 1/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 59 ks, 1/4" - 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17214 124,39 EUR
Gola sada 28ks 1/2"
Gola sada 28ks 1/2
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 28 ks, 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17213 110,09 EUR
Gola sada 16ks 1/4"
Gola sada 16ks 1/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 16ks, 1/4", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17215 36,39 EUR

Gola sada 25ks 1/2"
Gola sada 25ks 1/2
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 25 ks, 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17216 85,49 EUR
Gola sada 32ks 1/4"
Gola sada 32ks 1/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 32 ks, 1/4", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17217 39,19 EUR
Gola sada 56ks,1/4"+1/2"
Gola sada 56ks,1/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 56 ks, 1/4" + 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17218 112,29 EUR

Gola sada 94ks 1/4"+1/2"
Gola sada 94ks 1/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 94 ks, 1/4" + 1/2", FESTA CrVa Profi.

KÓD CENA
1.17219 138,09 EUR
Gola sada 27ks 1/2"
Gola sada 27ks 1/2
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 27 ks, 1/2", FESTA PLAST.

KÓD CENA
1.17225 110,69 EUR
Gola sada 14ks 3/4"
Gola sada 14ks 3/4
POPIS PRODUKTU

Gola sada, 14 ks, 3/4", FESTA PLAST.

KÓD CENA
1.17226 204,59 EUR