20. výročie Rebiopu

Dňa 15. a 16. mája 2014 sme oslávili 20. výročie založenia firmy Rebiop. V areáli našej firmy sa konali dni otvorených dverí spojené s prezentáciou noviniek a osobnou konzultáciou so zástupcami firiem Krause, Outdoorchef, Löwe, Baufan, Metrie, Levior, Tyrolit.