Vzorkovňa

V roku 2017 sme otvorili novú vzorkovňu výrobkov, ktorá slúži aj ako školiace stredisko pre našich zamestnancov.